ร่วมประชุมหารือรูปแบบการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือรูปแบบการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด