ร่วมประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด