ร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุร้อยเอ็ด ครั้งที่1/2564

Published by ผู้เขียน on

วันนี้ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุร้อยเอ็ด ครั้งที่1/2564 และถอดบทเรียนผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติจะฬาภรณ์ ชั้น6 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด