ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2564

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่าน ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2564 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ ชั้น 5 ศาลาจังหวัดร้อยเอ็ด