ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

Published by Webmaster on

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นำโดย นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ( ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด