ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก. บ. จ.) ครั้งที่ 3/2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก. บ. จ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด