ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด