ร่วมประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

Published by Webmaster on

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและร่วมประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี(พศ.2561-2464) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และได้นำคณะกรรมการลงพื้นตามโครงการที่ก่อสร้างต่างๆ