ร่วมทำบุญตลาด ประจำปี 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการทำบุญตลาดสดหนองแคนโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการตลาด, ผู้ประกอบการตลาดสดหนองแคน ร่วมทำบุญตลาด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ประกอบการค้า ประชาชนและส่วนราชการที่เกียวข้อง ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดังามของผู้ประกอบการค้าในตลาด ณ บริเวณตลาดสดหนองแคน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งวันนี้อยู่ในห้วงของเทศกาลตรุษจีน ด้วย