ร่วมทำบุญตลาดสระทอง ประจำปี 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการทำบุญตลาดสระทอง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการตลาด, ผู้ประกอบการตลาดสระทอง ร่วมทำบุญตลาดสระทอง ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ประกอบการค้า ประชาชนและส่วนราชการที่เกียวข้อง ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดังามของผู้ประกอบการค้าในตลาด ณ บริเวณตลาดสระทอง