ร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขอความร่วมมือนักกีฬาบริเวณหอโหวด

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมาชิสภาเทศบาล ร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขอความร่วมมือนักกีฬาที่เล่นสเก็ตบอร์ด เซิร์ฟสเก็ต โรลเลอร์เบรด อินไลน์สเก็ต สกู๊ตเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ความเร็ว ให้เล่นฝั่งทางทิศใต้ของหอโหวด(ฝั่งศาลากลาง) เพื่อเป็นการป้องไม่ให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวหอโหวด โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาและผู้เล่นสเก็ตบอร์ด เซิร์ฟสเก็ต โรลเลอร์เบรด อินไลน์สเก็ต สกู๊ตเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ความเร็ว เป็นอย่างดี ณ บริเวณหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด จังหวัดร้อยยเอ็ด