ร่วมงาน ” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในงาน และ กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย นายบรรจง โฆษิตจิรนนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมเดินชมบรรยากาศบูธต่างๆภายในงาน และ มอบเกียรติให้กับเด็กที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัย