ร่วมงาน “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ครั้งที่ 30” ประจำปี 2563

Published by Tisanu on

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมงาน “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ครั้งที่ 30” ประจำปี 2563 ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด