ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00-23.55 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565(ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565) โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ลักษมีสีดา โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และนับถอยหลัง โดยเริ่มนับจาก 101 พร้อมชมพลุ แสง สี เสียง เฉลิมฉลองวันปีใหม่ 2565 และร่วมร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม Unseen New Serier หอโหวด 101 ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด