ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด