ร่วมกิจกรรมการประกวดผ้าสิบสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมการประกวดผ้าสิบสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

Categories: Uncategorized