ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด