ร่วมการประชุมคณะกรรมการเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ธีระวัฒน์ วารีรักษ์ on

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น.ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการประชุม คณะกรรมการเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมเพลินจิต ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ