รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน