รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน

Published by Webmaster on

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน