ราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 2,300,000 บาท กำหนดส่งสอบภายใน 90 วัน

Published by Webmaster on

ราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 2,300,000 บาท กำหนดส่งสอบภายใน 90 วัน