ราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกเท 2 ชั้น ด้วยไฮดรอลิค ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

Published by Webmaster on