รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาโทสาขาวิชาทางภาษาอังกฤษ

Published by Webmaster on

รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาโทสาขาวิชาทางภาษาอังกฤษ