รับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัทมิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัทมิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด