รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยพร้อมคณะ

Published by ผู้เขียน on

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยพร้อมคณะ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะด้วย