รับการตรวจประเมินเมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้นำเสนอผลงานเด่น และนวัตกรรม ณ สถานที่จริง- การจัดการขยะมูลฝอย- นวัตกรรมการพัฒนาเมืองโครงการ ” 3 in 1 เมืองร่มรื่น คืนเขตโบรานสถาน จัดหาบ้านผู้ยากไร้” (หมู่บ้านมั่นคงพัฒนา และหมู่บ้านประชารัฐ)- โรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด