รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30น.ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด