ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการภัยพิบัติและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิทยา ตรีวิเศษ ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ว่าที่ รท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, จ.ส.อ. ทรงวุฒิ สัตบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการภัยพิบัติและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด