ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง (cassette type) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร