มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 13 มกราคม​ 2564 เวลา 15.00 น.เทศบาลเมือง​ร้อยเอ็ด​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานเทศกิจดำเนินการรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ณ ตลาดหนองแคนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะให้ครอบคลุมมากที่สุด ช่วยแม่ค้าดาวน์โหลดค่ะ