มอบถุงยังชีพที่ได้รับสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 3 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ โพธิ์เนียม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพที่ได้รับสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 5 ราย