มอบชุดดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 ชุด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา12.00 น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สโมสรโรตารี่อุบล มอบชุดดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 ชุด ให้นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องป้องฯใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป