พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

Published by Webmaster on

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ประจำปี 2562 “เรไรเกมส์” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแดง สีชมพู และสีเหลือง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน เพื่อความสามัคคี และความสนุกสนาน รวมไปถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎ กติกา ระเบียบ การมีน้ำใจนักกีฬาแก่นักเรียน ทั้งนี้ มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร