พิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติของสภากาชาดไทย

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติของสภากาชาดไทย โดยมี นายนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด