พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

Published by ธีระวัฒน์ วารีรักษ์ on

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่าย, และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง