พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานครูเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด