พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและประชุมพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานราชการ สำนักการศึกษาฯ ข้าราชการครูและพนักงานสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วม พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและประชุมพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้มีนักเรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตร และ มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ไม่มีวันลา , ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น,พนักงานครูดีเด่นและพนักงานจ้างดีเด่น โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ 📍 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง