พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562”

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. ณ ลานหน้าพระพุทโธดม บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562” โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, นักเรียนนักศึกษา และประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานมหาทาน บารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป