พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ในการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

Published by Webmaster on

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ มณฑลพิธีแปลงนาสาธิต ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ในการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงและร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต