พบปะอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พบปะอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ อสม. ได้รับความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด