ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Published by Webmaster on

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565