ประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนปีงบประมาณ 2564

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนปีงบประมาณ 2564 เพื่อความต่อเนื่องของโครงการในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3)สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด