ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่และมิติด้านจิตวิญญาณในการเข้าถึงผู้สูบบุหรี่ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด