ประธานพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรการปฏิบัติงานภาคสนามแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรการปฏิบัติงานภาคสนามแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด