ประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประปัทมานนท์ (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด