ประชุมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียติ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. ได้ทำสัญญาตกลงว่าจ้างบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด เป็นผู้ดำเนินตามโครงการดังกล่าว โดยสัญญามีผลนับจากวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนครบ 300 วัน โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด