ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด