ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562