ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการก่อสร้าง ภายในโครงการก่อสร้างสีขาว

Published by PR on

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการก่อสร้าง ภายในโครงการก่อสร้างสีขาว โดยมี ฝ่ายผู้รับจ้าง, ฝ่ายผู้ว่าจ้าง และฝ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการประเมินผลระหว่างและหลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จ