ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด หอโหวด 101 ณ ห้องประชุมหอโหวด 101

Categories: Uncategorized